Resultaatgerichte en gedreven Prince II Practitioner gecertificeerde Senior Project Manager/People Manager/Team Leader die gestructureerd werkt en rapporteert.  Met ruime en succesvolle projectmanagement ervaring in complexe business projecten met diverse IT trajecten.  Zorgt voor het samenbrengen en synchroniseren van de verschillende werkstromen binnen de organisatie en levert een overkoepelend inzicht in planning, uitvoering, kwaliteit, scope en kosten.  In staat meerdere projecten tegelijk te managen met respect voor alle projectrollen.

 

 • Natuurlijke leider die mensen positief beïnvloedt om tot oplossingen te komen, tevens flexibel en tolerant voor verandering
 • Actieve opvolging, remediëring en eventueel escalatie van problemen en risico’s
 • Planmatig, proactief en oplossingsgericht, commercieel en klantvriendelijk ingesteld en hierdoor in staat een hoog klanten vertrouwen op te bouwen en te onderhouden
 • Vertrouwd met project management methodologieën (Prince2, Agile, Scrum & Waterfall)
 • Gezonde dosis zelfstandigheid maar een teamspeler die waar nodig hulp zal geven maar ook vragen
 • Sterk in communiceren en faciliteren in zowel het Nederlands als het Engels (mondeling/schriftelijk, formeel/informeel)
 • Werkt georganiseerd, kan prioriteiten correct inschatten en slaagt erin de verschillende betrokken partijen van een project te coördineren. Inclusief medewerkers (projectleden) vanuit een niet-hiërarchische positie aansturen, motiveren en coachen om projectdoelstellingen te behalen
 • Ervaring en goede kennis van change management,  ICT processen, logistieke processen en affiniteit met budget monitoring
 • Bezit een“can do”mentaliteit en zin voor initiatief, kan goed omgaan met stressvolle situaties
 • Staat open voor een pragmatische agile-projectaanpak
 • Hands on, geen “ivoren toren” of “excel management”
 • De draaischijf tussen klant, gebruiker, eventuele leveranciers en directie


Specialiteit:
Algehele verantwoordelijkheid nemen voor een succesvolle planning, uitvoering, leiding, toezicht,  kwaliteitscontrole, leveren en afsluiting van een project.

Vaardigheden: Sterke communicatieve vaardigheden, geduld met anderen, plichtsbewust, betrouwbaar, nauwkeurig, teamgericht, werkt graag samen, flexibel, correct, meelevend, behulpzaam, beleefd, zin voor initiatief, leergierig, gemotiveerd, zelfdiscipline en respectvol met eerbied voor privacy.


Result-oriented and driven Prince II Practitioner certified Senior Business Project Manager/People Manager/Team Leader with cross-functional expertise in Postal industries (Customer Service department), Aviation and Express.  Solid track record, delivering excellent results in challenging market and business environments.

With extensive and successful project management experience in complex business projects with various IT tracks.  Provides, merges and synchronizes the different workflows within an organization and delivers an overall insight of planning, execution, quality, scope and cost.  Able to manage multiple projects at once with respect for all project roles.

 

 • Project management methodologies (Prince2, Agile, Scrum & Waterfall)
 • An "open mind" approach, combined with professional skills and experience
 • Active monitoring, remediation and escalation of any problems and risks.
 • Strong in communicating and facilitating in both the Dutch and English (oral/verbal /written, formal/informal) with ICT/sponsors/peers/team members/ approval committees
 • Works organized, can estimate correctly priorities and manages a project to coordinate the different parties involved. Including managing/coaching & motivating employees (project members) from a non-hierarchical position to achieve the project goals
 • Completely self-sufficient and self-motivated and customer oriented
 • Natural leader that positively affects people to find solutions, flexible and tolerant to change
 • Healthy dose of independence but a team player that will give help where necessary but also asks
 • A can-do attitude, can cope well with stressful situations
 • Experience and good knowledge of change management, ICT processes, logistics processes, offshore development and affinity with budget monitoring
 • The link between customer, user, any suppliers and management.

 

Specialties: The ability to relate to others - Strong communication skills - Patience with others - The ability to trust others - Knowing how and when to show empathy - Active listening skills - Genuine interest in others – Flexibility - Good judgment - Negotiation skills - Cooperation  - Respect - Self-discipline