Resultaatgerichte en gedreven Prince II Practitioner gecertificeerde Senior Project Manager/People Manager/Team Leader die gestructureerd werkt en rapporteert.  Met ruime en succesvolle projectmanagement ervaring in complexe business projecten met diverse IT trajecten.  Zorgt voor het samenbrengen en synchroniseren van de verschillende werkstromen binnen de organisatie en levert een overkoepelend inzicht in planning, uitvoering, kwaliteit, scope en kosten.  In staat meerdere projecten tegelijk te managen met respect voor alle projectrollen.

 

 • De draaischijf tussen business & ICT, directie, leveranciers en gebruikers
 • Een “can do” mentaliteit en zin voor initiatief, kan goed omgaan met stressvolle situaties
 • Project managementmethodologieën (Prince2, Hybrid, Agile, Scrum & Waterfall)
 • Planmatig, proactief en oplossingsgericht, commercieel en klantvriendelijk ingesteld en hierdoor in staat een hoog klantenvertrouwen op te bouwen en te onderhouden
 • Gezonde dosis zelfstandigheid maar een teamspeler die waar nodig hulp zal geven maar ook vragen
 • Actieve opvolging, remediëring en eventueel escalatie van problemen en risico’s.
 • Sterk in communiceren en faciliteren in zowel het Nederlands als het Engels (mondeling/schriftelijk, formeel/informeel) met ICT/sponsors/peers/teamleden/goedkeuringscomités
 • Georganiseerd, kan prioriteiten correct inschatten en slaagt erin de verschillende betrokken partijen van een project te coördineren. Inclusief medewerkers (projectleden) vanuit een niet-hiërarchische positie aansturen, motiveren en coachen om projectdoelstellingen te behalen.
 • Ervaring en goede kennis van change management,  ICT processen, logistieke processen.
 • Natuurlijke leider die mensen positief beïnvloedt om tot oplossingen te komen, tevens flexibel en tolerant voor verandering.
 • Staat open voor een pragmatische agile-projectaanpak
 • Hands on, geen “ivoren toren” of “excel management”


Specialiteit:
 Stakeholder management & algehele verantwoordelijkheid nemen voor een succesvolle planning, uitvoering, leiding, toezicht,  kwaliteitscontrole, leveren en afsluiting van een project.

Vaardigheden: Leiderschap, integriteit, sterke communicatieve vaardigheden, geduld met anderen, plichtsbewust, betrouwbaar, nauwkeurig, teamgericht, werkt graag samen, flexibel, correct, meelevend, behulpzaam, beleefd, zin voor initiatief, leergierig, gemotiveerd, zelfdiscipline en respectvol met eerbied voor privacy.


Result-oriented and driven Prince II Practitioner certified Senior Business Program & Project Manager/People Manager/Team Leader.  Solid track record, delivering excellent results in challenging market and business environments.

With extensive and successful project management experience in complex business projects with various IT tracks.  Provides, merges and synchronizes the different workflows within an organization and delivers an overall insight of planning, execution, quality, scope and cost.  Able to manage multiple projects at once with respect for all project roles.

 

 • The bridge between business & ICT, management, suppliers and users
 • A can-do attitude, can cope well with stressful situations
 • Ensure day-to-day program/project management throughout the program life cycle.
 • Stakeholders management.
 • Control the project/program’s budget.
 • Strong in communicating and facilitating in both the Dutch and English (oral/written, formal/informal)
 • Define and manage the program/project
 • Plan the overall program/project and monitor the progress. Report on progress.
 • Coordinate the projects and activities and their interdependencies.
 • Project management methodologies (Prince2, Hybrid, Agile, Scrum & Waterfall)
 • Manage and use resources across projects. Manage the program team.
 • Implement and manage changes to ensure program/project goals.
 • Manage risks and issues and take corrective measurements.
 • Completely self-sufficient and self-motivated and customer oriented
 • Natural leader that positively affects people to find solutions, flexible and tolerant to change
 • Experience and good knowledge of change management, ICT processes, logistics processes & offshore development.

 

Specialty: Stakeholder management & taking overall responsibility for the successful planning, execution, management, supervision, quality control, delivery and closure of a project.

Skills:  Leadership – Integrity - The ability to relate to others – Effective communication - Patience with others - The ability to trust others - Knowing how and when to show empathy - Customer service - Interpersonal skills- Problem-solving - Transferable skills - Active listening skills - Flexibility - Good judgment - Negotiation skills – Teamwork - Time management - Adaptability – Willingness to learn